Om Yoga

Yoga är en livsfilosofi

som ger dig möjlighet att frambringa en strålande och vital kropp och själ.


När du praktiserar Ashtangayoga i dess rätta ordningsföljd kommer du gradvis att återupptäcka din fulla potential på alla plan av det mänskliga medvetandet – det fysiska, det psykologiska och det andliga.


Genom att träna korrekt andning (ujjayi pranayama), kroppsställningar (asanas) och fokuseringspunkter (dristi), kan du lära dig att kontrollera sinnerna och få en djupare förståelse för dig själv. Om denna disciplin utövas regelbundet och hängivet så leder det till en stabilitet i kropp och själ.Det finns tre serier i Ashtangayoga-systemet:


 • Den första serien (yoga chikitsa) avgiftar och renar kroppen.
 • Fortsättningsserien (nadi shodana) renar nervsystemet genom att öppna och rensa energikanalerna.
 • Den avancerade serien A.B.C.D (sthira bhaga) integrerar träningens kraft, behag och grace, vilket förutsätter en högre grad av flexibilitet och ödmjukhet.


Varje nivå ska fullföljas innan man går vidare till nästa och den bestämda ordningsföljden av asanas ska följas noggrant. Varje ställning är en förberedelse för nästa och bygger upp den styrka och balans som behövs för att gå vidare.Ashtanga (åtta delar)

Grunden i yoga, som i all äkta andlighet, är en universell etik. Patanjali-yogans första del är därför inte ställningar eller meditation utan den moraliska disciplinen (yama), och praktiserandet av denna etik inkluderar fem viktiga moraliska förpliktelser som kan anses tillhöra alla stora religioner. Tillsammans utgör de 'det stora löftet' (mahavrata)[13], som enligt Yoga Sutra (II:31) är giltigt oavsett plats, tid, omständighet eller en persons särskilda sociala status.[14][15]


 • Yama: självbehärskning, etiska regler gentemot andra varelser
 • Niyama: disciplin, livsstilen eller yogins egna levnadsregler
 • Asana: 'säte', kroppställningar
 • Pranayama: andningskontroll; genom andningen kontrolleras sinnena
 • Pratyahara: sinneskontroll; att vända uppmärksamheten inåt
 • Dharana: koncentration (ostörd fokusering)
 • Dhyana: meditation; koncentration övergår i meditation
 • Samadhi: djup meditation; att få tag i helheten, i ett tillstånd av total harmoniAndning

Vikten av ett jämnt flöde av djupa andetag kan inte nog betonas i Ashtangayoga-systemet. När andningen föder rörelsen och rörelsen föder positionen blir varje rörelse mjuk, exakt och fullständigt lugn och stilla (i fullständig balans). Enligt sri R. Krishnamacharya och livsnödvändiga handling, vars väsen är av gudomligt slag och innehåller en gudomligt kärna där utandningen kan ses som en rörelse mot Gud och inandningen hämtar sin inspiration från Gud (inspiration = inandning).Träning

Det sägs att utan ansträngning når man inga positiva resultat – övning ger färdighet. Styrka, uthållighet och svett utgör unika aspekter av denna traditionella yogaform vilket kan tyckas vara motsatsen till den västerländska bilden av yoga. Denna krävande träning förutsätter avsevärd ansträngning och renande av nervsystemet. Sinnet blir då lugnt, öppet, klart och exakt och med Sri K. Patthabi Jois ord, "Wherever you look you will see God/Varthelst du ser kommer du att uppleva Gud".


Informationen har med generositet tillhandahållits med godkännande av Sri K. Patthabi Jois. Vänligen respektera dess autenticitet och distribuera endast i oförändrad form.Namaste

Victoria Sandberg